Instrukcja obsługi

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 pkt. 1-2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Gimnazjum nr 1 składa się z kilku podstawowych elementów:

  • Menu górnego zawierającego Instrukcję obsługi BIP, Kontakt
  • Menu głównego (po prawej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do najważniejszych części strony.
  • Właściwej treści strony zamieszczonej po lewej stronie. W tym miejscu będą pokazywać się artykuły, logowania itp.

Podstawowym przeznaczeniem portalu jest prezentacja informacji na temat MOSIR w Karczewie. Do informacji tych można dotrzeć poprzez:

  • Spis Podmiotów, dostępny jako pierwsza pozycja w menu po lewej stronie witryny
Wprowadził do systemu: Administrator, Data wprowadzenia: 11/18/2014, 10:28
Zatwierdził do publikacji: Administrator, Data publikacji 11/18/2014, 10:28