Kontakt

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie

Dyrektor: Artur Seredyn  dyrektor.mosir@karczew.pl

Kierownik ds. Sportu: Grzegorz Ankiewicz sport.mosir@karczew.pl,tel. (22) 780 62 80

Główna księgowa: Justyna Chłopek ksiegowa.mosir@karczew.pl, tel. (22) 780 62 80

Dział rozliczeń, kadry: Adriana Mizerska kadry.mosir@karczew.pl, tel. (22) 780 62 80

Sekretariat: Anna Drewicz sekretariat.mosir@karczew.pl, tel. (22) 780 62 80

Facebook: https://www.facebook.com/MOSIRKarczew

Hala Sportowa: ul. Bohaterów Westerplatte 55, 05- 480 Karczew

Czynne w godzinach: 8.00-23.00

Telefon: (22) 780 62 80

Fax: (22) 780 62 24

NIP: 5322043696

Nr rachunku bankowego: 08 8023 0009 2001 0010 6669 0001

 

Stadion: ul. Ludwika i Jana Trzaskowskich 1, 05-480 Karczew

Telefon:  (22) 780 65 66

Administrator obiektu Stadion Marek Suliga, tel. (22) 780 65 66

 

Orlik: ul. Otwocka 13, 05-480 Karczew

Wprowadził do systemu: Administrator, Data wprowadzenia: 16/02/2015, 8:47
Zatwierdził do publikacji: Administrator, Data publikacji 16/02/2015, 8:47