Przedmiot działania

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie jest jednostką organizacyjną Gminy Karczew, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Naszym celem jest realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki w tym tworzenie warunków rozwoju sportu dzieci i młodzieży oraz sportu amatorskiego, wspomaganie sportu wyczynowego, organizowanie wypoczynku, utrzymanie i administrowanie obiektami, urządzeniami i terenami rekreacyjno-sportowymi będącymi własnością Gminy Karczew.

Wprowadził do systemu: Administrator, Data wprowadzenia: 11/18/2014, 10:49
Zatwierdził do publikacji: Administrator, Data publikacji 11/18/2014, 10:49